ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ

Иргэн та Улсын бүртгэлийн хэлтсийн удирдлага болон албан хаагчид хандах бол…

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн даргад санал хүсэлт, гомдол, мэдээллийг амаар болон бичгээр гаргаж болно. Мөн цахилгаан шуудан, утас, факс, интернэт, холбоо мэдээллийн бусад хэрэгсэл ашиглан ирүүлэх боломжтой.

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга 7 хоног бүрийн “Даваа” гарагийн 09.00-11.00, Ахлах бүртгэгч “Даваа” гарагийн 09.00-11.00 цагийн хооронд иргэдийг хүлээн авч уулзан, санал хүсэлтийг сонсож, гомдол, мэдээллийг зохих журмын дагуу шийдвэрлэж байна. Мөн хэлтсийн Хяналтын улсын байцаагч “Лхагва” гарагийн /10.00-12.00 13.30-15.00/ ажлын цагт тус тус байранд иргэдийн санал хүсэлт, гомдол, мэдээллийг хүлээн авна.

Удирдлага, албан хаагч, бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаа, үйлчилгээтэй холбоотой санал, гомдлоо тус хэлтсийн утас 70512673, болон https://sukhbaatar.burtgel.gov.mn сайт, Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс гэсэн facebook хаягт хандан илэрхийлж болно.

Шаардлагатай бол өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтэн /Г.Болор-Эрдэнэ/-тай Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 1 дүгээр баг Ахмадын гудамж 310 тоотод байрлах 206 тоот өрөөнд очиж уулзан санал хүсэлтээ амаар болон бичгээр гарган хандах боломжтой.

Бичгээр гаргасан гомдол, мэдээлэлд утга агуулгыг ойлгомжтой, гаргацтай, оршин суугаа газрын буюу шуудангийн хаяг, холбоо барих утасныхаа дугаарыг бичсэн байх ёстойг анхаарна уу. Харин хамтран гомдол, мэдээлэл гаргаж буй тохиолдолд хүн бүр тус тусын гарын үсгийг зурсан байна.

– Өргөдөл,гомдол хариуцсан мэргэжилтэн Г.Болор-Эрдэнэ

– Холбоо барих утас: 70512673

ШИНЭ МЭДЭЭ