“24/7 цахим үйлчилгээний төв” улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлж байна

A- A A+
“24/7 цахим үйлчилгээний төв” улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлж байна

Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн байрны 1 дүгээр давхарт “24/7 цахим үйлчилгээний төв” 2024 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр нээлтээ хийж иргэдэд цагийн хязгаарлалтгүй улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлж байна.

Тус төвийн үйлчилгээний хүрээнд иргэний улсын бүртгэлийн дараах үйлчилгээг авах боломжтой.

Тус төвөөс дараах лавлагаа үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой. Үүнд:

- 6 төрлийн үйлчилгээ

• Иргэний улсын бүртгэл-3,

• Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл 3/

- 18 төрлийн лавлагаа

• Иргэний улсын бүртгэл-12,

• Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл-4,

• Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл-2

- Тоон гарын үсэг шинээр авах үйлчилгээ

- Иргэний цахим үнэмлэхийн мэдээлэл авах үйлчилгээ

- Төлбөр тооцооны үйлчилгээ