НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС

ШИНЭ МЭДЭЭ