Сонгуулийн хэсгийн хороон дээр ажиллаж, сонгуулийн өдөр болох процессыг танилцуулах үйл ажиллагааг зохион байгууллаа

A- A A+
Сонгуулийн хэсгийн хороон дээр ажиллаж, сонгуулийн өдөр болох процессыг танилцуулах үйл ажиллагааг зохион байгууллаа

Нам, эвсэл, төрийн байгууллагын төлөөллийн сонгосон сонгуулийн хэсгийн хороон дээр ажиллаж, сонгуулийн өдөр болох процессыг танилцуулах үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.