Улсын бүртгэлийн байгууллагын албан хаагчид төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөв

A- A A+
Улсын бүртгэлийн байгууллагын албан хаагчид төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөв

Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн “Тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” 205 дугаар тогтоолоор түүхэн үйл явдлын ой, тэмдэглэлт өдрийн жагсаалтад “Төрийн албаны өдөр”-ийг жил бүрийн 07 дугаар сарын 03-ны өдөр байхаар тогтоосон.

Төрийн албаны зөвлөлөөс энэ өдөр төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын арга хэмжээг төрийн байгууллага, Салбар зөвлөлүүдийн хэмжээнд нэгдсэн байдлаар 11 цагт зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн юм. Үүний дагуу Улсын бүртгэлийн байгууллагын төрийн захиргааны албан тушаалд анх удаа томилогдсон нэр бүхий албан хаагчид төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөв.

Тангараг өргөх ёслолын ажиллагаанд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга Д.Дэлгэрсайхан, Тамгын газрын дарга Г.Цолмон, нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын дарга Г.Анхныбаяр болон бусад удирдлагууд оролцлоо.