Улсын бүртгэлийн байгууллагад ШУУРХАЙ БАГИЙН бие бүрэлдэхүүн ажиллаж байна

A- A A+
Улсын бүртгэлийн байгууллагад ШУУРХАЙ БАГИЙН бие бүрэлдэхүүн ажиллаж байна

Улсын бүртгэлийн байгууллага нь Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах,  чиг үүргээ хэрэгжүүлэн сонгогчийг таньж бүртгэх үйл ажиллагааг хэвийн, тасралтгүй явуулахад анхааран ажиллах, газар, хэлтсийн албан хаагчдыг нэгдсэн удирдлагаар хангах, сонгогчийн бүртгэлийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах техник, тоног төхөөрөмж, программ хангамжийг хэвийн тасралтгүй ажиллагааг хангахад дэмжлэг үзүүлэн ажиллах  ШУУРХАЙ БАГИЙН бие бүрэлдэхүүнийг ажиллуулж эхэллээ.

Шуурхай багийн бүрэлдэхүүнд багтан ажиллаж буй Улсын бүртгэлийн байгууллагын газар хэлтсийн дарга нар, албан хаагчид, мэдээллийн технологийн ажилтан, итгэмжлэгдсэн ажилтан нартаа ажлын амжилт хүсье!