Сонгогчийн шилжилт хөдөлгөөнөөр хэн шилжих вэ?

A- A A+
Сонгогчийн шилжилт хөдөлгөөнөөр хэн шилжих вэ?

Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуулиар дараах сонгогч, сонгогч шилжилтээр бүртгүүлэхээр заасан.

Үүнд:

Сонгуулийн байгууллагын ажилтан;

Итгэмжлэгдсэн  ажилтан;

Мэдээллийн технологийн багийн гишүүн;

Мэдээллийн технологийн даамал;

Санал авах байр болон сонгуулийн үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангахаар ажиллаж байгаа цагдаагийн албан хаагч;

Нэр дэвшигч;

Нэр дэвшигчийн менежер, шадар туслагч гэх мэт сонгогчид сонгогч шилжилтээр бүртгүүлэх боломжтой юм.

Эдгээр эрх бүхий этгээд сонгогч шилжилтээр шилжих хүсэлтээ сонгуулийн  санал авах өдрөөс 14 -өөс доошгүй хоногийн өмнө бүртгүүлэхээр заасан бөгөөд Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуулиар 19 394 сонгогч сонгогч шилжилтээр бүртгүүлсэн байна.