Улсын бүртгэлийн байгууллагад 70071 иргэн шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэсэн

A- A A+
Улсын бүртгэлийн байгууллагад 70071 иргэн шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэсэн

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлд “Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл”-ийг хэрхэн хийх талаарх зохицуулалтыг тусгасан байдаг.

    Тус хуулийн холбогдох заалтын хүрээнд Улсын бүртгэлийн байгууллага нь 2024 оны 01 дүгээр сараас 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийг хүртэл хугацаанд 70 071 иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг бүртгэсэн.

Тус бүртгэлийн тоог Монгол Улсын Их Хурлын ээлжит 2020 оны мөн үеийн хугацаатай харьцуулан үзэхэд 70 хувиар буурсан байгаа бөгөөд тус онд 229 149 иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл бүртгэгдсэн юм.