ЗӨВ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР... Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг түр зогсоолоо

A- A A+
ЗӨВ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР... Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг түр зогсоолоо