ЗӨВ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР... Эрдэнэцагаан сумын Бичигт боомтод гадаад паспорт захиалах өөртөө үйлчлэх 24/7 цахим машиныг байршуулжээ

A- A A+
ЗӨВ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР... Эрдэнэцагаан сумын Бичигт боомтод гадаад паспорт захиалах өөртөө үйлчлэх 24/7 цахим машиныг байршуулжээ