Хууль зүй дотоод хэргийн дэд сайд Б.Солонгоо Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцан уулзалт хийлээ

A- A A+
Хууль зүй дотоод хэргийн дэд сайд Б.Солонгоо Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцан уулзалт хийлээ

Хууль зүй дотоод хэргийн дэд сайд Б.Солонгоо Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцан уулзалт хийлээ.

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн ажилтан албан хаагч нартай уулзан хэлтсийн байрын зохион байгуулалт, хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцан тулгамдаж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэж өгөхөөр болоо.

Мөн Улсын бүртгэлийн байгууллагад үр бүтээлтэй ажиллаж буй зарим албан хаагчидад Улсын бүртгэлийн тэргүүний ажилтан тэмдэг, хууль зүй дотоод хэргийн яамны хүндэт жуух бичгийг гардуулан өглөө.