Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах хүсэлтийн төлбөр автоматаар цуцлагдахыг анхаарна уу

A- A A+
Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах хүсэлтийн төлбөр автоматаар цуцлагдахыг анхаарна уу

Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах хүсэлтийн төлбөрийг, нэхэмжлэх очсоноос хойш цагийн дотор төлөөгүй тохиолдолд автоматаар цуцлагдахыг анхаарна уу. 

https://e-mongolia.mn/