Улсын бүртгэлийн байгууллага "Шүгэл ажиллагаа"-нд нэгдэж байна

A- A A+
Улсын бүртгэлийн байгууллага

Монгол Улсын Засгийн газар, Авлигатай тэмцэх газраас хэрэгжүүлж буй “Авлигатай тэмцэх таван ажиллагаа”-ны нэг арга хэмжээ болох “Шүгэл ажиллагаа”-ны хүрээнд авлигын эсрэг үйл хэрэгт иргэн бүрийн оролцоог ханган хүнд суртал, чирэгдлийг бууруулах, авлигыг мэдээлж, шүгэл үлээхийг уриалсан соён гэгээрүүлэх аянд Улсын бүртгэлийн байгууллага нэгдэж байна.