Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд шилжин ажиллах боллоо

A- A A+
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд шилжин ажиллах боллоо

Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын Улсын бүртгэгч Green town хотхоны "Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв"-д шилжин ажилладаг боллоо.

* Төрсний бүртгэл

* Гэрлэсний бүртгэл

* Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл

* Нас барсны бүртгэл

* Үрчилсний бүртгэл

* Эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэл

* Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэл

* Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл

* Иргэний үнэмлэх шинээр болон хугацаа сунгах бүртгэл зэрэг үйлчилгээг авах боломжтой.