“ТЭРБУМ МОД” үндэсний хөдөлгөөн, намрын бүх нийтээр мод тарих аянд нэгдлээ

A- A A+
 “ТЭРБУМ МОД” үндэсний хөдөлгөөн, намрын бүх нийтээр мод тарих аянд нэгдлээ

      Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2022 оны 58 дугаар зарлиг, Баруун-Урт сумын Засаг даргын 2022 оны 2/1069 тоот албан бичгийн дагуу манай байгууллага нь 2022 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдөр Баруун-Урт сумын 1-р багийн Амгалан хороололд байршилтай өөрийн хуваарьт газарт цэвэрлэгээ хийж, шинээр 94 ширхэг мод, нөхөн тарилтаар Асгатын төв зам дагуу 44 мод тус тус тарьж, хаягжуулалт, цэнэг усалгаа хийж гүйцэтгэсэн болно. 

Байгууллагын нэр

Байгууллагын харьяаллын талбайд байгаа мод

Шинээр тарьсан модны тоо

Нөхөн тарилт хийсэн модны тоо

Ажилд оролцсон албан хаагчдын тоо

Нийт зарцуулсан хэмжээ

Төрөл

Тоо.ш

Ургалтын хувь

Төрөл

Тоо

Ургалтын хувь

1

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

1

94

80

1

44

-

20

15

-