Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын төлөөлөгчид УБЕГ-т ажиллалаа

A- A A+
Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын төлөөлөгчид УБЕГ-т ажиллалаа

Монгол Улс цахим гадаад паспорт нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа бөгөөд, ICAO-оос батлан гаргасан чиптэй цахим гадаад паспортын стандартын дагуу (ICAO DOC-9303) Олон улсад хүчин төгөлдөр байх гадаад паспорт гаргах боломжтой болсон.

Энэ ажлын хүрээнд Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын “Мэдээллийн чанарын зөвлөх” хөтөлбөрийн дагуу Люксембургийн Вант Улсын тоон гарын үсгийн гэрчилгээжүүлэгч байгууллага INCERT төвийн захирал Beniot Poletti, маркетинг, харилцааны менежер Ana Bubnic, кибер аюулгүй байдал, судалгааны менежер Clément Gorlt нар Монгол Улсад 2022 оны 06-р сарын 7-9-ний өдрүүдэд томилогдон ирж, уулзалт зохион байгуулан, заавар зөвлөмжүүдийг өгч ажиллаж байна.