Сумдын e-mongolia лавлагааны ажилтан нар тоон гарын үсгээр үйлчилгээ үзүүлж байна

A- A A+
Сумдын e-mongolia лавлагааны ажилтан нар тоон гарын үсгээр үйлчилгээ үзүүлж байна

“Цахим гарын үсгийн тухай” хууль нь 2011 онд батлагдсан бөгөөд 2022 оны тавдугаар сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн. Сүхбаатар аймгийн 13 сумын улсын бүртгэгчээр иргэдийн цахим үнэмлэхэнд суугдаж буй тоон гарын үсгээр сумын e-mongolia лавлагааны ажилтан нар гар утсанд ирэх нэг удаагын код ашиглалгүйгээр нэвтрэн орж иргэдэд түргэн шуурхай үйлчилж байна. Сумдын бүртгэгч нар шинээр лавлагааны ажилтаны комьпеютрт иргэний үнэмлэх уншигчийг суурьлуулж өгсөн.