Хоршоодын шинэчилсэн бүртгэл зохион байгуулах ажлын хүрээнд арга зүйн зөвлөгөө өгөх сургалт болж байна

A- A A+
Хоршоодын шинэчилсэн бүртгэл зохион байгуулах ажлын хүрээнд арга зүйн зөвлөгөө өгөх сургалт болж байна

Хоршоодын шинэчилсэн бүртгэл зохион байгуулах ажлын хүрээнд УБЕГ-ын Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч болон аймаг, нийслэл дэх улсын бүртгэлийн хэлтсийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч мөн хоршоо, жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-08-ны өдрүүдэд сургалтад хамрагдаж байна.

Тус сургалт Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын үндэсний холбооны хурлын зааланд зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд уг сургалтад хамрагдсанаар хоршоодын шинэчилсэн бүртгэл зохион байгуулах арга зүйн зөвлөгөө, мэдээ мэдээллийг авч, цаашид байгууллагууд хоорондын уялдаа холбоогоо ханган, хамтран ажиллах юм.

Сургалтын эхний өдөр буюу 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр “Хоршооллын хөдөлгөөн ба Дэлхийн улс орнуудын төр, засаг хоршоог тусгайлан анхаарч дэмждэг шалтгаан ба Төрийн дэмжлэгт бүртгэлийн байгууллагын үүрэг оролцоо”, “Хоршооны мөн чанар, зарчим, бусад ААН-ээс ялгарах онцлог” “Хоршооны тухай хуульд орсон гол өөрчлөлтүүд”, “Хоршоог улсын бүртгэлд бүртгэхэд анхаарах асуудлууд”, “Хоршоодын холбоодын танилцуулга”, “Үйл ажиллагаа явуулдаггүй, татан буугдах хүсэлтэй хоршоодын асуудал”, “Бүтээгдэхүүний загварын тухай ойлголт”, “Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай ойлголт”, “Орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийг уул уурхайн бэлтгэн нийлүүлэгч болгох хөгжүүлэх нь” гэсэн сэдвүүдээр “Монголын хоршоодын үндэсний нэгдсэн холбоо”, “Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын үндэсний холбоо”, “Монголын худалдаа, эд хэрэглэгчдийн хоршоодын төв холбоо”, “Хоршоодын мэргэжлийн холбоо”, “Оюуны өмчийн газар” зэрэг байгууллагуудын холбогдох хүмүүс илтгэж, мэдээ мэдээлэл хүргэлээ.

Харин сургалтын 2 дахь өдөр буюу өнөөдөр /2022.04.08/ “Хоршооны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-тай уялдуулж хоршоог хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэх нь”, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөхөд анхаарах асуудлууд”, “Төрийн үйлчилгээний цахим систем E-mongolia-г ашиглан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг хүргэх нь” сэдвийн хүрээнд УБЕГ-ын Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газрын холбогдох албан хаагчид мэдээлэл хүргэн ажиллана. Сургалтын төгсгөлд Жижиг, дунд үйлдвэрийн газраас мөн холбогдох мэдээллийг  хүргэснээр сургалт өндөрлөх юм.