Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч нар сургалтад хамрагдав

A- A A+
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч нар сургалтад хамрагдав

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газар, дүүргийн улсын бүртгэгчдийг чадавхжуулах, ажлын хариуцлага болоод төрийн албан хаагчийн ёс зүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах, бүртгэл хөтлөх болон цахим системийн боловсруулалтад анхаарах асуудлуудын талаар зөвлөмж чиглэл өгөх зорилгоор ээлжит сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.

Сургалтад эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газрын болон аймаг, дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн эд хөрөнгийн эрхийн улсын ахлах бүртгэгч, улсын бүртгэгч нар нийт 218 албан хаагч хамрагдсан бөгөөд орон нутгаас 138 албан хаагч цахимаар, нийслэлээс 80 албан хаагч танхимаар хамрагдсан байна.

Сургалтыг УБЕГ-ын Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газрын дарга Б.Ариунболд нээж, үргэлжлүүлэн “Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд анхаарах зарим асуудлын талаар” ЭХЭУБГ-ын улсын ахлах бүртгэгч Э.Отгонтунгалаг,  “Хууль хяналтын байгууллагад мэдээлэл, лавлагаа өгөх, хэрэг маргаан хянан шйидвэрлэх ажиллагаанд анхаарах асуудал” сэдвээр ЭХЭУБГ-ын улсын ахлах бүртгэгч Ө.Өнөрлхам, “Хувь хүний хөгжил ба ёс зүйн зарим асуудлууд” сэдвээр Бизнес удирдлагын ухааны доктор, дэд профессор О.Бурмаа, сургалтын төгсгөлд “Төрийн өмчийн үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх журам”-ын төсөл болоод “Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийг цахим систем /ePRS/-д хөтлөх журам” -ын шинэчилсэн найруулгын талаар ЭХЭУБГ-ын дарга Б.Ариунболд, тус газрын ахлах мэргэжилтэн З.Ганцэцэг нар тус тус мэдээлэл хүргэж, сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын асуусан асуултад хариулт өгч ажиллав.