Хэлтсийн албан хаагчидын цахим сонсгол 2022.01.11

A- A A+
Хэлтсийн албан хаагчидын цахим сонсгол 2022.01.11

Сүхбаатар аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2022 оны 1 сарын 11 өдрийн 2 дахь удаагийн албан хаагчидын болон сумдын бүртгэгч нартай онлайнаар холбогдсон Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, аймаг орон нутгийн мэдээ мэдээлэл, хэлтсийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл солилцох хурал болж өнгөрлөө. Уг хурлаар

1. Аймаг орон нутгийн мэдээ мэлээлэл

- Корона вирусын нөхцөл байдал

- Төрийн албан хаагчийн тангараг өргөх ёслол

- Зэрэг дэвийн талаар

- Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл Сүхбаатар аймагт ажилласан байдал

- Ус цаг уур орчины шинжилгээний газраас ойрын өдрүүдийн цаг агаарын мэдээлэл

- Онцгой байлын газрын мэдээлэл

- Цагдаагийн газрын мэдээлэл

- Аймгийн засаг даргын мэдээлэл

- Улсын сайн малчины шалгаруулалт

- 2022 онд Улсын төсвийн хөрөнгөөр Сүхбаатар аймагт хийгдэх ажлын танилцуулга

- Аймгийн засаг даргын орлогчын мэдээлэл

2. Хэлтсийн даргын мэдээлэл

- Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний бичлэлтийг 2022.01.06 өдөр дээд шатны байгууллагад гарган хүргүүлсэн

- Хэлтсийн хяналт шинжилгээ үнэлгээний тайланг гарган хүргүүлсэн

- 2022 оны ажлын цагийн хуваарыг батласан

- Бүх ажилтан адбан хаагчидын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний төслийг хүлээн авсан

- Ажилтан албан хаагчидын ээлжийн амралтын хуваарыг батласан

- 2022 оны хэлтсийн сургалтын төлөвлөгөөний санал хүлээн авсан

- 2022 оны хэлтсийн хяналт шалгалтын төлөвлөгөө /хяналтын байцаагч/

- Бүх ажилтан албан хаагчид нууцын баталгаа гаргах

- ХАСХОМ гаргах /2021.01.20 дотор гаргах/

- Иргэний бүртгэлийн эх нотлох баримтыг цахимжуулах

- Ажлын нөхцөл байдлын талаар тайлагнах /мэйлээр хүргүүлэх/

- Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид ажлын төлөвлөгөө гаргах /2022.01.14 дотор/

зэрэг мэдээ мэдээллийг ярилцлаа.