Аж ахуйн нэгж, байгууллагын улсын тооллогодоо хамрагдсан уу?

A- A A+
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын улсын тооллогодоо хамрагдсан уу?