Бүртгэлийн хэлтсийн тоног төхөөрөмж бүрэн шинэчлэгдлээ

A- A A+
Бүртгэлийн хэлтсийн тоног төхөөрөмж бүрэн шинэчлэгдлээ

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын зүгээс программ хангамж болон техник хангамжийн шинэчлэл, сайжруулалтын ажлыг байнга хийдэг бөгөөд “Улсын бүртгэлийн байгууллагын дэд бүтцийг хөгжүүлэх замаар иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх төсөл”-ийн хүрээнд бүртгэлийн мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл, анхан шатны нэгжүүдийн тоног төхөөрөмжийг бүрэн шинэчлэх зэрэг ажлуудыг тогтмол хийдэг.

БНСУ-ын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага буюу КОЙКА-гийн буцалтгүй тусламжаар аймгийн 13 сумын улсын бүртгэгч нарт компьютер, принтер, канон, скайнер, хурууны хээ уншигч, зургийн аппарат зэрэг тоног төхөөрөмжийг иж бүрэн шинэчилсэн.

Төрийн үйлчилгээг ард, иргэдэд түргэн шуурхай хүргэн Сүхбаатар аймаг дахь улсын бүртгэлийн ажилчид ажиллаж байна.