Монгол бичгийн хичээл №9 Галиг үсэг – жа, ха, лха гийгүүлэгч

A- A A+
Монгол бичгийн хичээл №9 Галиг үсэг – жа, ха, лха гийгүүлэгч