Иргэний улсын бүртгэлийн онлайн болон оффлайн системийн нэгдсэн сургалт хоёр дахь өдрөө үргэлжилж байна

A- A A+
Иргэний улсын бүртгэлийн онлайн болон оффлайн системийн нэгдсэн сургалт хоёр дахь өдрөө үргэлжилж байна

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болон Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газар мөн 21 аймаг, 9 дүүргийн газар, хэлтсийн иргэний улсын бүртгэлийн бүртгэгч, хяналтын улсын байцаагч, санхүүгийн мэргэжилтнүүд, дипломат төлөөлөгчийн газрын иргэний бүртгэлийн ажилтнуудыг хамруулан зохион байгуулж буй  “Иргэний улсын бүртгэлийн онлайн болон оффлайн системийн нэгдсэн сургалт” өнөөдөр хоёр дахь өдрөө /2021.06.18/ болж байна.

Сургалтын онцлог нь онол, дадлага хослуулан, хамтын оролцооны арга зүйд түшиглэх ба суралцагчид санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж бие биетэйгээ харилцан мэдээлэл солилцон, нэгдсэн нэг ойлголтод хүрэх нь чухал бөгөөд сургалтын төгсгөлд нь энэхүү сургалтаас олж авсан шинэ мэдлэг мэдээлэл, туршлагаа бататган дүгнэж, үнэлгээ хийгдэнэ гэв.

 “Иргэний улсын бүртгэлийн онлайн болон оффлайн системийн нэгдсэн сургалт”-ыг системийн бүтэц, зохион байгуулалтын тухай, систем доторх нийтлэг товч хэрэгслүүдийн тухай, хэрэглэгчийн удирдлагын модулийн тухай, үнэт цаасны бүртгэлийн модулийн тухай, үнэт цаас худалдан авах, үнэт цаас хуваарилах, үнэт цаас шилжүүлэх, үнэт цаас хүчингүй болгох, жагсаалтаас хэвлэх, жагсаалтаас хайх, шүүлт хийх, нэгдсэн хайлт, шүүлт хийх гэсэн дараалал, хөтөлбөрийн дагуу “Интерактив” ХХК-ийн төслийн менежер Э.Ундрал, бизнес аналист С.Чанцал нар чиглүүлж, удирдан зохион байгуулж байна.  

Уг сургалт 2021 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 23-ны өдрийг дуустал таван өдөр үргэлжлэх бөгөөд нийт 870 гаруй албан хаагчид хуваарийн дагуу цахимаар холбогдон сургалтад хамрагдах юм.