Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч нарт цахим сургалт хийв

A- A A+
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч нарт цахим сургалт хийв

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2021 оны сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 21 аймаг болон нийслэлийн Багануур дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хариуцсан улсын бүртгэгч нарт мэдээлэл хүргэх цахим сургалтыг өнөөдөр /2021.06.17/ зохион байгууллаа.

Сургалтаар “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа захиргааны хэм хэмжээний актад  оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүд” сэдвийн хүрээнд нэгдсэн ойлголт, мэдээлэл өгөх бөгөөд УБЕГ-ын Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Т.Төгөлдөр, ахлах мэргэжилтэн Я.Батцоож, улсын ахлах бүртгэгч Ж.Нямдорж нар дээрх сэдвийн хүрээнд мэдээлэл солилцон, холбогдох асуултуудад хариулт өгөв.

Цахим сургалтыг УБЕГ-ын Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар болон Тамгын газрын Хамтын ажиллагаа, сургалтын хэлтэс хамтран зохион байгуулж,  үр дүнг танилцуулан ажиллалаа.