Төрийн албаны ерөнхий шалгалт зохион байгуулагдаж байна

A- A A+
Төрийн албаны ерөнхий шалгалт зохион байгуулагдаж байна

Төрийн албаны зөвлөлийн Сүхбаатар аймаг дахь салбар зөвлөл 03 дугаар сарын 12, 13-ны өдрүүдэд Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн шалгалтад орохоор бүртгүүлсэн 262 иргэнийг Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчид биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлээр таниулан шалгалт өгөх эрхийг баталгаажуулан хамтран ажиллаж байна.