Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ бүртгүүлэх хүсэлтээ илгээгээрэй

A- A A+
Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ бүртгүүлэх хүсэлтээ илгээгээрэй

Улсын бүртгэлийн байгууллага болон Татварын цахим тайлангийн системээр хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ бүртгүүлснээс бусад хуулийн этгээд www.e-mongolia.mn цахим хуудсаар хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Хүсэлтээ хуулийн хугацаанд (2020.12.31-ний дотор) ирүүлээгүй тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу торгуулийн арга хэмжээ авагдахыг анхаарна уу.

Алхам 1:

Цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал  www.e-mongolia.mn цахим хуудас руу нэвтэрч орох.

Алхам 2:

НЭВТРЭХ цонхон дээр дарж нэвтэрч орно уу.

Хэрвээ та бүртгэлгүй бол БҮРТГҮҮЛЭХ цонхон дээр дарж бүртгэлээ хийнэ үү.

Өөрийн мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.

Алхам 3:

Та нэвтэрч орсныхоо дараа БИЗНЕС ЭРХЛЭЛТ цонхон дээр дарна уу.

Алхам 4:

Бүртгэл хэсэг дотроос "Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийг бүртгүүлэх хүсэлт илгээх" сонгож орно уу.

"ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ" цонхон дээр дарна уу.

Алхам 5:

Та өөрийн хуулийн этгээдийн регистрийн дугаарыг оруулахад хуулийн этгээдийн нэр гарч ирэх бөгөөд утасны дугаараа бичин хүсэлтээ илгээнэ.

Алхам 6:

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ бүртгүүлэх хүсэлтээ амжилттай илгээсэн тохиолдолд дараах цонх гарч ирнэ.