Улсын их хурлын сонгуулийн итгэмжлэгдсэн ажилтнуудын сургалт 2020-06-20

A- A A+
Улсын их хурлын сонгуулийн итгэмжлэгдсэн ажилтнуудын сургалт 2020-06-20

Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь аймгийн Тагнуулын газартай хамтран Улсын их хурлын сонгуулийн 12-р тойргийн 65 хэсгийн хороодод ажиллах улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад зориулсан хууль, эрх зүйн цахим сургалтыг зохион байгууллаа.