Хэлтсийн албан хаагчидын цахим сонсголыг 2 дахь өдөр бүр зохион байгуулж байна

A- A A+
Хэлтсийн албан хаагчидын цахим сонсголыг 2 дахь өдөр бүр зохион байгуулж байна

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга Д.Борхүү хэлтсийн албан хаагчид болон сумдын улсын бүртгэгнч нартай мягмар гараг бүрийн өдрийн сонсголыг цахимаар зохион байгуулж байна. Уг сонсголоор Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, аймаг орон нутгийн мэдээ мэдээлэл тайлан төлөвлөгөөний талаар талаар цаг алдалгүй мэдээлэл хүргэн ажиллаж байна.