ИТХ-ийн сонгуулийн итгэмжлэгдсэн ажилтнуудын сургалт 2020-09-16

A- A A+
ИТХ-ийн сонгуулийн итгэмжлэгдсэн ажилтнуудын сургалт 2020-09-16

Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь аймгийн Тагнуулын газартай хамтран Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн 15-р тойргийн 67 хэсгийн хороодод ажиллах улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад зориулсан хууль, эрх зүйн цахим сургалтыг зохион байгуулна.