Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар

A- A A+
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.10.19/

Сүхбаатар аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга.