АЙМГИЙН ГАЗРЫН ЗУРАГ

 Аймаг, нийслэл, сум хоорондын зай, км

Сүхбаатар аймгийн сумд

Улаанбаатар хотоос

Баруун-Урт хотоос

1

Асгат сум

598км

48км

2

Баяндэлгэр сум

665км

135км

3

Дарьганга сум

728км

168км

4

Мөнххаан сум

457км

103км

5

Наран сум

772км

212км

6

Онгон сум

720км

160км

7

Сүхбаатар сум

600км

50км

8

Түвшинширээ сум

640км

136км

9

Түмэнцогт сум

445км

140км

10

Халзан сум

605км

65км

11

Уулбаян сум

614км

80км

12

Эрдэнэцагаан сум

776км

216км

 

 

 

 

 

 

 

 

ШИНЭ МЭДЭЭ